Översättning mellan alla storlekar, centilong och ålder

Här hittar du en tabell för att grovt kunna översätta mellan alla olika storlekar och mått som brukar förekomma när man pratar storlekar på dräkter. Observera att detta ger dig en grov jämförelse vilket är bra för att snabbt se vilken storlek som är aktuell. Det absolut bästa måttet är sedan att använda dig av torsomåttet och gå in i respektive tillverkares storlekstabell och se vilken storlek som är bäst.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial